Prohlášení odpovědnosti

 

Každý účastník lekce Zumby pod vedením certifikované Zumba instruktorky Ing. Elišky Krejbichové prohlašuje, že si je vědom svého vlastního zdravotního stavu. Fitness cvičení Zumba se účastní pouze na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Intenzitu cvičení si každý přizpůsobí svým schopnostem a svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je každý účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (pouze v případě lékařského povolení). Zumba instruktor není odpovědný za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo bezprostředně po ní.

Osobám mladším 15-i let je účast na lekcích Zumby dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru.

Za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá každý sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a čisté obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci Zumba vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.